Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Kategorie
Newsletter

Redulamin

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:

 W.P.P.H. W&W Wioletta Woźniak

 Siedziba firmy: Marcelów 14, 98-161 Zapolice

 NIP: 829-153-78-02

 REGON: 731581867

 Nr konta.: - podać -

 Nazwa banku: - podać -

2. Zakupy może dokonywać osoba pełnoletnia bądź firma, która jest zarejestrowana. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.  

Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania drogą pisemną.

3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.wiw.biz.pl.

  • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu tylko telefonicznie.
  • Kupujący może w terminie 7 dni wycofać złożone zamówienie tylko telefonicznie lub droga elektroniczną uzasadniając przy tym swoją decyzję.
  • Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4. Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Firma W.P.P.H. W&W  zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

5. Nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z naszą firmą.

6. Zamówiony towar przesyłany jest do Państwa firmą kurierską . Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. „odbiór osobisty” i odebrać zakupiony produkt bezpośrednio w siedzibie firmy.

7. UWAGA!!! W przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki (USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, rozdział 9, Art. 74.3). W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru.

8. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy kontaktujemy się telefonicznie lub mailowo aby poinformować o opóźnieniu. Składając zamówienie należy pamiętać, że: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu (nie dotyczy przesyłek paletowych).

9. Koszty przesyłki o wartości do 2.000 zł ponosi kupujący. W przypadku zamówień powyżej tej kwoty koszty przesyłki będą ustalane indywidualnie.

10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku towaru w magazynie. Kupujący jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. W.P.P.H. W&W zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia na odrębne przesyłki. Opłata za przygotowanie i nadanie zostanie naliczona jednorazowo przy pierwszej części zamówienia.

12. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 1.000 PLN  W.P.P.H. W&W zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

13. Kupujący składający zamówienie przelew (płatne z góry) , zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym serwisu. Firma W.P.P.H. W&W zastrzega sobie prawo  do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia .

14. Kupujący składający zamówienie za pobraniem  (płatność przy odbiorze) w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie „wyślij zamówienie” zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej (Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i odpowiedzialność kupującego. Koszt przechowania pokrywa kupujący, cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki kupującego wynosi 5 zł. W przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu sklep mam prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

  • W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej przez Kupującego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami przesyłki.

15. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 Kupujący ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Prawo to przysługuje tylko wtedy gdy:

  • towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu,
  • towar nie nosi śladów używania,
  • towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji,
  • kupujący dołączył paragon/Fakturę VAT - dowód zawarcia umowy, 

16. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej określonym terminie.

17. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru w obie strony pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu, oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Klienta - kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego.

18. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.

19. Wszystkie produkty oferowane w sklepie W.P.P.H. W&W  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

20. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

21. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

22. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez firmę W.P.P.H. W&W zasadności gwarancji. 

23. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, oraz wszystkie elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

24. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę W.P.P.H. W&W podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona bądź na podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym. Jednakże w przypadku drugiej formy zwrotu pieniędzy, Klient zostanie obciążony kosztami nadania przekazu pocztowego (o koszt tej usługi zostanie pomniejszona należna Klientowi kwota pieniężna).

25. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

26. Postanowienia końcowe:

a.w sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

b.wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

c. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wymieniony adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119 z dnia 20 lipca 2005 r.) z późniejszymi zmianami. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia przyjęcia wiadomości przez serwer odbiorcy strony uznają za doręczenie faktury.

d. wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

e. Internetowy Sklep Instalacyjny W.P.P.H. W&W nie wypożycza produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży.

f. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez system Sklepu Internetowego W.P.P.H. W&W, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a sklepem W.P.P.H. W&W

g. w braku odmiennego stanowiska klienta złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę W.P.P.H. W&W danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

h. dzwoniąc akceptujesz Regulamin SKLEPU W.P.P.H. W&W, dotyczy to również zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej

27. Regulamin określa zasady zakupów w SKLEPIE W.P.P.H. W&W. Założenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.