Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

WZROST KOMPETENCJI USŁUGOWO-SPRZEDAŻOWYCH SZANSĄ NA DALSZY ROZWÓJ FIRMY W&W 


Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe

Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej dla Beneficjentów realizujących umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zapraszamy do złożenia oferty cenowej.

Plik do pobrania ... (pdf 504.0 KB)

 

Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl